logo

Гурток історичної реконструкції «Київград»

В Українському державному центрі позашкільної освіти створена лабораторія історичної реконструкції, на базі якої розвивається гурток історичної реконструкції «Київград»

Завідувач відділу історичної реконструкції: Рязанцев Євгеній Євгенійович.

Контакти: (050) 725-87-13, (063) 350-38-47.

Історична реконструкція (LivingHistory) — це відтворення матеріальної й духовної культури певної історичної епохи в тому чи іншому регіоні з використанням археологічних, образотворчих і письмових джерел. Історична реконструкція являє собою рух, що ставить перед собою наукові цілі й використовує методи рольової гри та наукового експерименту для вивчення досліджуваного питання. Рух історичної реконструкції набуває дедалі більшого поширення на теренах України.

1
Метою цього руху є пізнання історії за межами кабінетів істориків, це експеримент, яким випробовуються історичні знання безпосередньо у дії. Наприклад, в процесі реконструкції можна спробувати на собі чималу вагу старовинного спорядження, спробувати аутентично приготовані старовинні страви, зрозуміти, як почувала себе людина і в буденному історичному одязі, й у військовому спорядженн, як стародавні воїни поводили себе під час суворих випробувань війнами, походами, як городяни працювали. Рух історичної реконструкції прищеплює інтерес до історії своєї Батьківщини, сприяє зростанню патріотизму та підвищенню культурного рівня молоді. Люди будь-якого віку, що займаються історичною реконструкцією, розвиваються духовно та фізично, підлітків це захищає від згубного впливу вулиці.
2
Однією з складових частин заняття історичною реконструкцією є туризм. Туристська діяльність сприяє формуванню активної життєвої позиції молодої людини. Це винятково цінний засіб фізичного виховання й активного відпочинку людини на природі. Особливі умови туристичної діяльності сприяють вихованню моральних якостей особистості: здатност і до взаємопідтримки, взаємодопомоги, організованості та дисципліни, принциповості, чуйності й уваги до товаришів, сміливості, стійкості та мужності, почуття обов`язку та відповідальності, високих організаторських якостей.
3
Основні завдання «Київграду» полягають у формуванні таких компетентностей у учнів:

пізнавальної: вивчення та поглиблення знань з історії України та історичного минулого рідного краю, вивчення культури, побуту та військової справи середньовічної Київської Русі (України) та Європи, надбання знань у різноманітних трудових процесах, оволодіння знаннями про роботу зі столярним і слюсарним інструментом;

практичної: формування умінь і навичок роботи з різноманітними інструментами, пошиття одягу часів середньовіччя, виготовлення захисного спорядження та предметів побуту;

творчої: розвиток творчого підходу до праці, здібностей, талантів, обдарувань у галузі історичної реконструкції та спорту, волі у подоланні труднощів, духовне та інтелектуальне вдосконалення;

соціальної: громадянсько-патріотичне виховання молоді, підвищення громадянської свідомості, патріотизму та гордості за Батьківщину, всебічний розвиток юнаків та дівчат під час опановування навичок трудової та фізичної діяльності, поліпшення вмінь працювати в колективі та самостійно здобувати необхідні в суспільстві вміння та навички, покращення якості міжособистісного спілкування, організація змістовного дозвілля відповідно до особистих здібностей, обдарувань і стану здоров’я.

Напрямки діяльності:

виготовлення костюмів та спорядження Київської Русі 12-14 століття;

оволодіння історичним та спортивним фехтуванням;

участь в історичних фестивалях формату живої історії (LivingHistory) з повним відтворенням атмосфери та духу стародавніх часів;
виготовлення костюмів та спорядження Європи XIII – XVI століть;

участь у фестивалях із застосуванням рольового моделювання;

організація походів, турнірів та рольових ігор.

Контакти

03148, м. Київ, пр-т Л. Курбаса, 2-А
Тел.: (044) 407-07-94
Моб.: (096)337-15-81
E-mail: [email protected] 
Міжнародна асоціація
позашкільної освіти

Кафедра позашкільної освіти
Інженерно-педагогічний факультет
НПУ імені М. П. Драгоманова

Ми в соцмережах