21 9

Стратегія розвитку екологічної освіти в Україні

21 грудня 2011 р. у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбувся Науково-практичний форум “Стратегія розвитку екологічної освіти в Україні”.

Організаторами форуму виступили Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та Інститут екології економіки і права. Співорганізатори – Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, Всеукраїнська екологічна ліга, Національний центр “Мала академія наук” України, Національний еколого-натуралістичний центр, Науково-дослідна лабораторія теорії та методики позашкільної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова

Метою форуму було обговорення і визначення стратегії розвитку екологічної освіти в Україні, створення Асоціації екологів вищих навчальних закладів України.

До завдань форуму належало: визначення основних напрямів розвитку екологічної освіти України в умовах глобалізації; удосконалення професійної підготовки фахівців-екологів у вищих навчальних закладах; розвиток співпраці органів влади, наукових, навчальних і громадських організацій у вирішенні екологічних питань; залучення широкого коло громадськості до вирішення актуальних екологічних проблем України.

Учасниками форуму були представники Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, міністерств, відомств, працівники органів управлінь, вищих, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, АР Крим, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Одеської, Рівненської, Черкаської та інших областей України, громадських організацій, засобів масової інформації.

Відкрив форум Андрущенко Віктор Петрович, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, академік НАПН України, чл.-кор. НАН України, доктор філософських наук, професор, який зазначив, що екологічна проблема не має кордонів – вона однакова для всіх: не обирає людей за майновим чи соціальним статусом, не обирає за етнічними ознаками, за інтелектуальними можливостями. Екологічні проблеми однаково позначаються на здоров’ї усіх людей.

Віктор Петрович засвідчив, що: “Надзвичайно приємно, що форум відбувається у нашому університеті, ініціатива створення Асоціації екологів вищих навчальних закладів висловлена науковцями нашого університету. Ми ведемо підготовку екологів, розроблено відповідні програми, ухвалено, наприклад, угоду із заповідником “Синевір”, що теж сприяє підготовці фахівців, які будуть затребуваними і працюватимуть із повною віддачею”.

Толстоухов Анатолій Володимирович, радник Прем’єр-міністра України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, вказав, що: “Про проблему екології, екологічної освіти сьогодні можна говорити по-різному. Якщо порівнювати з минулим, то можна багато говорити про те, що зроблено. Якщо з точки зору майбутнього – ми бачимо перед собою масу проблем, які потрібно вирішувати. Ми лише у витоків величезної роботи, і дуже добре, що наш форум сьогодні у такому складі науковців і практиків, представників адміністративних і владних структур. На сьогодні є багатий досвід, узагальнення якого є необхідним. Але мені вбачається головною проблема особистості, як суб’єкта і об’єкта, як критерій усього, що ми робитимемо”.

Довгий Станіслав Олексійович, народний депутат України, академік НАПН України, чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор вказав, що: “Якраз фахівців-екологів нам зараз не вистачає, як у вищій школі, так і вчителів-екологів. Надзвичайно важливим є формування екологічної культури, тому що це найбільш широке поняття, яке включає в себе і економічну, і правову складові. Це проблеми, пов’язані, комплексні. Надзвичайно важливим є те, що нинішній форум має практичну складову – визначення стратегії розв’язання екологічних проблем і створення Асоціації екологів вищих навчальних закладів”.

Биковська Олена Володимирівна, ректор Інституту екології економіки і права, професор НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, зазначила, що: “Ті кроки, які здійснюються в екологічному навчанні і вихованні дітей, професійній підготовці кадрів не завжди дають бажані результати. Нами встановлено, що сучасну екологічну освіту доцільно розглядати як цілеспрямований процес і результат екологічного навчання і виховання дітей та молоді в закладах різних типів. При цьому постає питання про удосконалення екологічної освіти, її системний аспект, яка з одного боку є підсистемою, складовою системи освіти, а з іншого створює власну систему. Отже, розгляд екологічної освіти як системи, на наш погляд, доцільно здійснювати у сукупності таких складових як мета, зміст, форми, методи і засоби екологічного навчання і виховання. Яка ж структура екологічної освіти? Безумовно, вона включає взаємозв’язок і співпрацю органів влади, вищих, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, громадських організацій, управлінських структур, наукових установ і підприємств навколо вирішення екологічних питань.

Завершила свій виступ словами Альберта Ейнштейна «Якщо ти будеш робити те, що робив завжди, то отримаєш те, що робив завжди». Мабуть, настав час, аби зробити певні кроки, щоб отримати більш вагомий результат в екологічній освіті. І тому на часі створення Асоціації екологів вищих навчальних закладів України”.

З привітальним словом до учасників форуму звернулися Лісовська Любов Володимирівна, головний консультант Адміністрації Президента України; Дудник Юрій Павлович, перший заступник Голови Державної інспекції навчальних закладів України, кандидат педагогічних наук, доцент; Гуло Володимир Леонідович, начальник відділу природничої та технічної освіти Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат біологічних наук, доцент; Костицький Михайло Васильович, чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України, академік Академії правових наук України, екс-суддя Конституційного суду України, доктор юридичних наук, професор. Також участь у форумі брала Хоренжая Ірина Віталіївна, старший консультант Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Стратегічні напрями розвитку екологічної освіти в умовах глобалізації у виступах розкрили: Ясинська Алла Михайлівна, завідувач науково-організаційного відділу Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, кандидат педагогічних наук, доцент; Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги; Потапенко Вячеслав Георгійович, головний консультант відділу техногенної та екологічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, кандидат географічних наук, с.н.с.; Кураченко Ірина Іванівна, завідувач екологічним центром Рівненського міського Палацу дітей та молоді; Любіч Олександр Олексійович, віце-президент Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності, доктор економічних наук, с.н.с.

З питанням щодо удосконалення професійної підготовки фахівців-екологів у вищих навчальних закладах брали участь і виступили Степаненко Сергій Миколайович, ректор Одеського державного екологічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор; Івашов Анатолій Васильович, завідувач кафедри екології та раціонального природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, доктор біологічних наук, професор; Татенко Віталій Олександрович, декан факультету психології Інституту екології економіки і права, чл.-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор; Бровдій Василь Михайлович, завідувач кафедри зоології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор біологічних наук, професор; Саєнко Тетяна Василівна, доцент кафедри екології Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук, доцент; Коляда Вікторія Валеріївна, асистент кафедри екології та ґрунтознавства Дніпропетровського державного аграрного університету; Скиба Юрій Андрійович, докторант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат біологічних наук, доцент; Дичко Аліна Олегівна, доцент кафедри інженерної екології Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, кандидат технічних наук, доцент; Сватюк Анастасія Олексіївна, студент факультету екології Інституту екології економіки і права та ін.

Учасники форуму були одностайні у рішенні щодо створення Асоціації екологів вищих навчальних закладів України. Одноголосно Президентом Асоціації було обрано Толстоухова Анатолія Володимировича, Першим Віце-президентом – Степаненка Сергія Миколайовича.

Контакти

03148, м. Київ, пр-т Л. Курбаса, 2-А
Тел.: (044) 407-07-94
Моб.: (096)337-15-81
E-mail: [email protected] 
Міжнародна асоціація
позашкільної освіти

Кафедра позашкільної освіти
Інженерно-педагогічний факультет
НПУ імені М. П. Драгоманова

Ми в соцмережах