Підготовка кадрів

Кадрове забезпечення позашкільної освіти – це складова системи забезпечення позашкілля, що передбачає наявність необхідної кількості підготовлених педагогічних та інших працівників відповідної кваліфікації

Ключова роль в забезпеченні якісної позашкільної освіти належить педагогам позашкільних навчальних закладів. Адже від їх професіоналізму, компетентності залежить – чи прийде дитина в заклад і залишиться у ньому навчатися.

Всі працівники, зайняті в позашкільних навчальних закладах, умовно поділяються на чотири групи:

1. Спеціалісти, предметом діяльності яких є управління позашкільним навчальним закладом, його відділами (адміністрація, або, інакше, управлінці: директор, заступники директора, завідувачі відділів)

2. Спеціалісти, предметом діяльності яких є науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу і педагогічних працівників закладу (методисти)

3. Спеціалісти, що здійснюють навчально-виховний процес у безпосередньому контакті з дітьми (педагогічні працівники, а саме: керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи, педагоги-організатори)

4. Спеціалісти, предметом діяльності яких є забезпечення закладу, – фахівці служб забезпечення (інженери, лаборанти, хормейстери, балетмейстери, концертмейстери, звукооператори, костюмери, режисери, художники-оформлювачі і т.д.)