Закони

Позашкільна освіта – це складова системи освіти, цілеспрямований процес і результат виховання, навчання, розвитку та соціалізації особистості у вільний час в позашкільних навчальних закладах та інших соціальних інституціях.

Позашкільна освіта в Україні входить в її структуру, що закріплено законодавчо .

Нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти – це складова системи забезпечення позашкілля, що передбачає наявність необхідних нормативно-правових документів.
Нормативно-правова база позашкільної освіти, позашкільних навчальних закладів в Україні включає більш 70 документів.

Законодавчою основою забезпечення права кожного на здобуття позашкільної освіти є Конституція України. Державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, організаційні, освітні та виховні засади визначають Закони України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про охорону дитинства” та ін.

Загальні концептуальні положення щодо змісту і форм позашкільної освіти, її організації і стратегії розвитку встановлюють: Національна доктрина розвитку освіти, Концепція позашкільної освіти та виховання, Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття), Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002–2008 рр. та інші нормативні документи.