Всеукраїнський круглий стіл

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ «ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ»

Всеукраїнський круглий стіл «Підготовка педагогів позашкільної освіти: шлях становлення і розвитку». Про це повідомляє Upmp.news з посиланням на офіційний блог Президента Міжнародної асоціації позашкільної освіти (IAASE), голови Громадської ради при Державній службі якості освіти України, завідувача кафедри позашкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олени Биковської.

27 лютого 2019 р. з нагоди 10-річчя підготовки педагогів-позашкільників у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова проведено Всеукраїнський круглий стіл «Підготовка педагогів позашкільної освіти: шлях становлення і розвитку».

Круглий стіл об’єднав представників Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України, Державної служби якості освіти України, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Міжнародної асоціації позашкільної освіти, інших працівників органів управлінь освіти, закладів позашкільної і вищої освіти, вчених, студентів, ЗМІ, громадськість.
Основною метою круглого столу стало обговорення сучасних питань кадрового забезпечення системи позашкільної освіти, професійної підготовки педагогічних кадрів закладів позашкільної освіти як важливої складової розвитку галузі позашкільної освіти України.

Від імені організаторів відкрив засідання круглого столу ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, академік НАПН України, чл.-кор. НАН України, доктор філософських наук, професор Андрущенко Віктор Петрович.

«Робиться велика справа. Університет 10 років активно працює над питаннями підготовки педагогів позашкільної освіти, відтворюючи те, що було і продукуючи нові інноваційні підходи, – зазначив Віктор Петрович. – Дитина тільки у позашкільній освіті здобуває ту міру свободи, де вона залишається собою, перетворюється природньо, не боїться учителя, не ховається від складнощів. Дитина приходить у заклад позашкільної освіти і розвивається».

Ректор Андрущенко висловив слова вдячності міністерству за сприяння розвитку інноваційних процесів в нашій державі, в нашому університеті. Подякував учасникам круглого столу і відмітив: «Справа у нас одна – готувати нормальну гарну українську людину, дитину для самостійного життя перемог і творчості».

Заступник міністра освіти і науки України Карандій Вадим Анатолійович акцентував увагу, що: «Питання позашкільної освіти для Міністерства освіти і науки України, яке займається освітньою політикою є надзвичайно важливі для держави.
Враховуючи, що все суспільство перебуває у процесі змін, які у цілому є позитивні, маємо фактори, що повинні враховувати у своїй діяльності».
Вадим Анатолійович окрему увагу звернув на децентралізацію і новостворені ОТГ. «У цілому процес є абсолютно позитивним, оскільки багато якісних змін відбувається на місцях».
Водночас заступник міністра висловив занепокоєння: «Фінансова автономія і нерозуміння окремими керівниками ОТГ важливості позашкілля, її як невід’ємного складника системи освіти ставлять під питання якість і доступність позашкільної освіти, мережу закладів позашкільної освіти».
Необхідно звернути увагу на нерівномірне охоплення дітей позашкільною освітою у міській і сільській місцевості.
Вадим Анатолійович висловив подяку Національному педагогічному університету імені М.П.Драгоманова, колективу, який спромігся цілеспрямовано організувати підготовку педагогічних кадрів для сфери позашкільної освіти. Побажав плідної праці, гарних ідей, реальних пропозицій, щоб роль, значення позашкільної освіти, ефективність її діяльності зростала і це сприяло формуванню нового покоління, яке цінне для держави в цілому і кожного особисто.

Заступник міністра молоді та спорту України Ярема Олександр Йосипович відмітив важливість спілкування і діалогу у розвитку позашкільної освіти.
Акцентував увагу на роботі з молодими людьми, які мають стати активними громадянами і можуть реалізувати себе у житті.
Представив можливості клубів за місцем проживання як молодіжного простору, необхідності діалогу поколінь.

Народний депутат України ІІ та ІІІ скликань, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, кандидат наук з державного управління, доцент Красняков Євген Васильович виголосив вітальне слово від народних депутатів України, членів Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

У виступі Євген Васильович констатував, що позашкільна освіта – це організована освітня діяльність.
Акцентував увагу на нагальних питаннях, які на сьогодні є в освіті, зокрема позашкільній. Підняв питання фінансування позашкільної освіти, терміну роботи керівників закладів освіти, ліцензування і КВЕД позашкільної освіти, оплати праці педагогічних працівників позашкільної освіти, їх соціального захисту тощо.

З вітальним словом від Національної академії педагогічних наук України виступив академік-секретар НАПН України, чл.-кор. НАПН України, доктор філософських наук, професор Саух Петро Юрійович.

Від Державної служби якості освіти України виступила заступник Голови ДСЯО Бондар Алла Володимирівна яка привітала учасників круглого столу і зупинилася на важливих питання розвитку позашкільної освіти.

Президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Биковська Олена Володимирівна представила особливості історії і сучасності підготовки педагогів позашкільної освіти в НПУ імені М.П.Драгоманова.
Відмітила, що питання кадрового забезпечення, підготовки педагогів є одне із найважливіших питань позашкільної освіти. Адже учень у заклад позашкільної освіти приходить добровільно – саме на педагога.

10 років назад Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова як флагман вищої педагогічної освіти запровадив прийом студентів на спеціалізацію «позашкільна освіта» і відкрив науково-дослідну лабораторію теорії і методики позашкільної освіти.

Головною передумовою створення лабораторії стала відсутність в незалежній Україні системної підготовки педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, кількість яких тільки в системі Міністерства освіти і науки України становила близько 1,5 тис. з охопленням понад 1,5 млн дітей.

Наступним важливим кроком університету стало рішення Вченої ради від 25.09.2012 р. та наказ ректора НПУ імені М.П.Драгоманова “Про створення кафедри позашкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова” від 01.10.2012 р. №492.

Лабораторія і кафедра були і є єдиними в Україні освітньо-науковими центрами підготовки педагогічних кадрів у сфері позашкільної освіти.
За ці роки підготовлено когорту випускників, які успішно працюють в системі освіти, зокрема позашкільної.
Як результат, у 2018 р. Міністерство освіти і науки України акредитувало магістерську освітню програму з позашкільної освіти у НПУ імені М.П.Драгоманова.
Прийняття нового Закону України «Про освіту» відкрило нові можливості для підготовки педагогів системи позашкільної освіти.

Надзвичайно приємно, що Вчена Рада НПУ імені М.П.Драгоманова в листопаді 2018 р. і січні 2019 р. прийняла рішення про введення нових освітніх програм «Позашкільна освіта» за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнем спеціальністю 011.
Таким чином, здійснено новий крок у розвитку професійної підготовки педагогічних кадрів для системи позашкільної освіти.

Олена Володимирівна відмітила, що: «Секретом успіху НПУ імені М.П. Драгоманова у підготовці педагогів позашкільної освіти є активна освітня, науково-дослідна, інформаційно-методична, громадсько-педагогічна і міжнародна діяльність у сфері позашкільної освіти, професійної підготовки педагогічних кадрів для закладів позашкільної освіти.

Пишаємося, що маємо співпрацю з органами законодавчої і виконавчої влади – Верховною Радою України, Комітетом з питань науки і освіти, Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту України, інститутами Національної академії педагогічних наук України, закладами позашкільної і вищої освіти, громадськістю України і іноземних держав у вирішенні питань позашкільної освіти, підготовки майбутніх педагогів для закладів України позашкільної освіти».
Виступи учасників круглого столу зосередилися на питаннях правового, організаційного, освітнього напрямів підготовки педагогів позашкільної освіти.


Зокрема, серед виступів учасників круглого столу
виконавчий директор Міжнародної асоціації позашкільної освіти, директор Центру позашкільної роботи Святошинського району м.Києва Савенко Наталія Іванівна зупинилася на питанні участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти;
головний редактор газети «Освіта і суспільство», провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Ткаченко Лідія Іванівна – наукового супроводу позашкільної освіти,
проректор НПУ імені М.П.Драгоманова (1992–2003 рр.), кандидат фізико-математичних наук, доцент Трегуб Іван Григорович – ролі педагогічних класів як історичного досвіду НПУ імені М.П.Драгоманова;
директор ЦНТТМ «Сфера» Тихопій Олександр Якович – співпраці закладів позашкільної і вищої освіти;
доцент кафедри позашкільної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова Кардаш Наталія Василівна – нових освітніх орієнтирах у підготовці майбутніх педагогів позашкілля;
провідні наукові співробітники лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидати педагогічних наук, старші наукові співробітники Корнієнко Анна Володимирівна і Литовченко Олена Віталіївна – проблемі підготовки педагогів-позашкільників до освітньої діяльності
генеральний директор видавничої групи «Шкільний світ», кандидат філологічних наук Мосієнко Марина Володимирівна – використанні учбово-методичної літератури видавництва «Шкільний світ» при підготовці педагогів-позашкільників;
доцент кафедри професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат педагогічних наук Іванова Любов Анатоліївна – проблемі підготовки педагогічних кадрів для роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
аспірантка НПУ імені М.П. Драгоманова, випускниця кафедри позашкільної освіти Свінцицька Надія Миколаївна – практичній підготовці майбутніх педагогів закладів позашкільної освіти;
завідувач відділу навчально-виховної роботи Київської МАН Карчина Лариса Яківна – особливостях роботи секції «Педагогіка» Київської МАН та ін.Учасники круглого столу відмітили актуальність і важливість підготовки педагогів позашкільної освіти, вагомий вклад Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, кафедри позашкільної освіти у вирішення даного питання.


Водночас акцентували увагу на необхідності внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти щодо введення окремої спеціальності 018 «Позашкільна освіта».

Організаторами і співорганізаторами круглого столу виступили Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (факультет менеджменту освіти та науки, інженерно-педагогічний факультет, кафедра позашкільної освіти, науково-дослідна лабораторія теорії і методики позашкільної освіти), Інститут проблем виховання НАПН України (лабораторія позашкільної освіти), Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej (Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Katedra Pedagogiki Przedszkolnej) Uniwersytet Pedagogiczny im.KEN w Krakowie, Міжнародна асоціація позашкільної освіти.
У рамках круглого столу також відбулися збори Правління Міжнародної асоціації позашкільної освіти.

Участь у засіданні круглого столу брало понад 100 учасників із Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської й інших областей України та м.Києва.

Учасники Всеукраїнського круглого столу «Підготовка педагогів позашкільної освіти: шлях становлення і розвитку» відзначили високий рівень його організації й отримали сертифікати.

Контакти

03148, м. Київ, пр-т Л. Курбаса, 2-А
Тел.: (044) 407-07-94
Моб.: (096)337-15-81
E-mail: [email protected] 
Міжнародна асоціація
позашкільної освіти

Кафедра позашкільної освіти
Інженерно-педагогічний факультет
НПУ імені М. П. Драгоманова

Ми в соцмережах