Закони

Позашкільна освіта – це складова системи освіти, цілеспрямований процес і результат виховання, навчання, розвитку та соціалізації особистості у вільний час в позашкільних навчальних закладах та інших соціальних інституціях.

Позашкільна освіта в Україні входить в її структуру, що закріплено законодавчо .

Нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти – це складова системи забезпечення позашкілля, що передбачає наявність необхідних нормативно-правових документів.
Нормативно-правова база позашкільної освіти, позашкільних навчальних закладів в Україні включає більш 70 документів.

Законодавчою основою забезпечення права кожного на здобуття позашкільної освіти є Конституція України. Державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, організаційні, освітні та виховні засади визначають Закони України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про охорону дитинства” та ін.

Загальні концептуальні положення щодо змісту і форм позашкільної освіти, її організації і стратегії розвитку встановлюють Національна доктрина розвитку освіти, Концепція позашкільної освіти та виховання, Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття), Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002–2008 рр. та інші нормативні документи.

Контакти

03148, м. Київ, пр-т Л. Курбаса, 2-А
Тел.: (044) 407-07-94
Моб.: (096)337-15-81
E-mail: pouo@i.ua 
Міжнародна асоціація
позашкільної освіти

Кафедра позашкільної освіти
Інженерно-педагогічний факультет
НПУ імені М. П. Драгоманова

Ми в соцмережах